លោកឪសួង ចិញ្ចើមនាគរាជ០៣ក្បាល តែថៃថា ជារបស់គេ

លោកឪសួងចិញ្ចើមនាគរាជ០៣ក្បាល តែថៃថាជារបស់គេ…សូមប្រិយមិត្តបន្តស្តាប់ខ្លឹសារលម្អិតតាមរយៈវីដេអូ៖

លោកឪសួងចិញ្ចើមនាគរាជ០៣ក្បាល តែថៃថាជារបស់គេ…។ ចង់ដឹងអត្ថន័យស៊ីជម្រៅបែបណានោះ សូមចុចស្តាប់វីដេអូលម្អិតខ្លឹមសារនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *