លក់ផ្ទះសង់ក៏មិនគ្រាន់ដែរ! បើកបុកឡាន ROLLS ROYCE មហាសេដ្ឋីចិនតម្លៃ2លានដុល្លារ លើកដៃសម្ពះសូមអង្វរចិន…

លក់ផ្ទះសង់ក៏មិនគ្រាន់ដែរ! បើកបុកឡាន ROLLS ROYCE មហាសេដ្ឋីចិនតម្លៃ2លានដុល្លារ លើកដៃសម្ពះសូមអង្វរចិន…សូមប្រិយមិត្តបន្តស្តាប់ខ្លឹសារលម្អិតតាមរយៈវីដេអូ៖

លក់ផ្ទះសង់ក៏មិនគ្រាន់ដែរ! បើកបុកឡាន ROLLS ROYCE មហាសេដ្ឋីចិនតម្លៃ2លានដុល្លារ លើកដៃសម្ពះសូមអង្វរចិន…។ ចង់ដឹងអត្ថន័យស៊ីជម្រៅបែបណានោះ សូមចុចស្តាប់វីដេអូលម្អិតខ្លឹមសារនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *