បាបណាស់ឈប់ទៅ! អ្នក​គ្រូពេទ្យ​ស្រី​ពៅ​ ពន្យល់​ច្បាស់ៗ​ហេតុ​អ្វី​សម្អាត​កូន​ កា,.ត់.​ដោយ​ពោះវៀន​

អ្នក​គ្រូពេទ្យ​ស្រី​ពៅ​ ពន្យល់​ច្បាស់ៗ​ហេតុ​អ្វី​សម្អាត​កូន​ កា,.ត់.​ដោយ​ពោះវៀន​…សូមប្រិយមិត្តបន្តស្តាប់ខ្លឹសារលម្អិតតាមរយៈវីដេអូ៖

អ្នក​គ្រូពេទ្យ​ស្រី​ពៅ​ ពន្យល់​ច្បាស់ៗ​ហេតុ​អ្វី​សម្អាត​កូន​ កា,.ត់.​ដោយ​ពោះវៀន​…។ ចង់ដឹងអត្ថន័យស៊ីជម្រៅបែបណានោះ សូមចុចស្តាប់វីដេអូលម្អិតខ្លឹមសារនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *