គាំទ្រអត់! ថាមែនៗកម្មទាន់ហន់ ប្ដី​ស្ត្រី​រង.,គ្រោះ​ដា,.ច.ពោះវៀន​សម្រេ.ច.​ប្,.ដឹង.​ មន្ទីរពេទ្យហើយ

គាំទ្រអត់! ថាមែនៗកម្មទាន់ហន់ ប្ដី​ស្ត្រី​រង.,គ្រោះ​ដា,.ច.ពោះវៀន​សម្រេ.ច.​ប្,.ដឹង.​ មន្ទីរពេទ្យហើយ…សូមប្រិយមិត្តបន្តស្តាប់ខ្លឹសារលម្អិតតាមរយៈវីដេអូ៖

គាំទ្រអត់! ថាមែនៗកម្មទាន់ហន់ ប្ដី​ស្ត្រី​រង.,គ្រោះ​ដា,.ច.ពោះវៀន​សម្រេ.ច.​ប្,.ដឹង.​ មន្ទីរពេទ្យហើយ…។ ចង់ដឹងអត្ថន័យស៊ីជម្រៅបែបណានោះ សូមចុចស្តាប់វីដេអូលម្អិតខ្លឹមសារនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *