ដល់ .ក ក្រសួង រកឃើញថា ឆ្មបដែលច្រឡំកា..ត់ពោះវៀន គឺមិនទាន់បានរៀនចប់ទេ…

ដល់ .ក ក្រសួង រកឃើញថា ឆ្មបដែលច្រឡំកា..ត់ពោះវៀន គឺមិនទាន់បានរៀនចប់ទេ……សូមប្រិយមិត្តបន្តស្តាប់ខ្លឹសារលម្អិតតាមរយៈវីដេអូ៖

ដល់ .ក ក្រសួង រកឃើញថា ឆ្មបដែលច្រឡំកា..ត់ពោះវៀន គឺមិនទាន់បានរៀនចប់ទេ……។ ចង់ដឹងអត្ថន័យស៊ីជម្រៅបែបណានោះ សូមចុចស្តាប់វីដេអូលម្អិតខ្លឹមសារនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *